Komitenin Amacı : Belirlediği ilkeler doğrultusunda İTÜ öğrencilerine burs sağlamak ve belirlenen bursiyerlere dağıtmaktır. Bursiyerlerin belirlenmesi ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi için İTÜ Rektörlüğüne bağlı Burslar ve Yurtlar  ofisi ile koordineli olarak çalışır.

 

Komite Üyeleri: Hakkı  ATUN, Hülya ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Aslı ÇEKMİŞ