İTÜ Mezunlar Derneği Kıbrıs’ın en önemli amacı, mezunlarımızın üniversite ile bağlarını güçlendirerek, mezunlarımız arasında başta iş hayatında olmak üzere bir sinerji yaratmak, öğrencilerimiz ile mezunlarımızı bir araya getirerek, öğrencilerimize mühendislik ve iş hayatı konusunda yol göstermek ve dünya’nın İTÜ’sü olmak hedefinde ilerleyen Üniversitemize her türlü manevi destek sağlamaktır. İTÜ Mezunlar Derneği Kıbrıs’ın, başlıca amaçları aşağıda özetlenmektedir.

(1) Kıbrıslı mezunlarımızı bir araya getirmek;
(2) İTÜ Mezunları arası dayanışmayı artırmak ve İTÜ Mezunları arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkileri geliştirmek;
(3) Mezun-üniversite arasında köprülemeyi sağlamak;
(4) Mezun veri tabanını oluşturmak;
(5) Mezun istihdamı konusunda üniversite ile çalışmalar yapmak;
(6) Öğrencilere yaşam destek katkısı veya burs sağlamak;
(7) Üniversitemizin gereksinim duyduğu alanlarda gerekli destekleri sağlamak;
(8) Sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif ve sanat faaliyetlerine yardımcı olmak;
(9) İTÜ Mezunları ve İTÜ öğrencileri arasındaki ilişkileri artırmak ve geliştirmektir.