1950-2010 yılları arasında Kıbrıslı İTÜ mezunlarının Bölümlere dağılım oranları Mimarlık %40, İnşaat %35, Makine %15, Elektrik-Elektronik % 5, Jeoloji-Maden % 5’dir. Yine bu yıllar arasında Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, kimya, denizcilik, konservatuar vb. alanlarda da mezunlar bulunmaktadır. İstatistiksel olarak mezun sayısı-mezuniyet dalı dağılımına  bakılacak olur ise 1974’deki mezun yoğunluğu İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerindedir. 1988  yılında ise yoğunluk mimarlık bölümündedir. Söz konusu yıllar arasında toplam İTÜ mezunu sayısı ise 300’den fazladır.

Not: Bu bilgiler değerli mezunumuz, İTÜ MEDEK YK üyesi  Sn. Canan İNANLI’nın  ( Elektrik Fak. Zayıf Akım 1963) yapmış olduğu istatistik çalışmasından alınmıştır.

 
Logo200
logo19
logo3
logo2
logo1
Logo4
logo20
logob1
Logo30
logo21
logo22
logo23
logo24
Logo29
logo25
logo26
logo27
logo28
logo16
logo17
logo18
logo10
logo11
logo12
logo13
logo14
logo15
logo5
logo6
logo7
logo8
logo9