1950-2010 yılları arasında Kıbrıslı İTÜ mezunlarının Bölümlere dağılım oranları Mimarlık %40, İnşaat %35, Makine %15, Elektrik-Elektronik % 5, Jeoloji-Maden % 5’dir. Yine bu yıllar arasında Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, kimya, denizcilik, konservatuar vb. alanlarda da mezunlar bulunmaktadır. İstatistiksel olarak mezun sayısı-mezuniyet dalı dağılımına  bakılacak olur ise 1974’deki mezun yoğunluğu İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerindedir. 1988  yılında ise yoğunluk mimarlık bölümündedir. Söz konusu yıllar arasında toplam İTÜ mezunu sayısı ise 300’den fazladır.

Not: Bu bilgiler değerli mezunumuz, İTÜ MEDEK YK üyesi  Sn. Canan İNANLI’nın  ( Elektrik Fak. Zayıf Akım 1963) yapmış olduğu istatistik çalışmasından alınmıştır.