Dünden Bugüne

23 Kasım 2013 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi Salonu’nda  gerçekleştirilen Genel Kurul ile İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs kurulmuştur.

KKTC Eski Başbakanı ve Meclis Başkanı, İTÜ Mezunlar Derneği (Kıbrıs) Kurucu Üyesi Sn. Hakkı ATUN’un Divan Başkanlığı’nı yürüttüğü toplantıda, 7 asil, 3 yedek üye  olmak üzere toplam  10 Dernek Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş,  Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu organları üyeleri de belirlenmiştir. Bunun  yansıra dernek tüzüğü ile ilgili birçok madde üzerinde tartışılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

2013 yılında yolculuğuna yaklaşık 60 üye ile başlayan İTÜ MEDEK, bugün 100’den fazla kayıtlı üyeye sahiptir. Mezunlarımızın üniversite ile bağlarını güçlendirerek, mezunlarımız arasında başta iş hayatında olmak üzere bir sinerji yaratmak, öğrencilerimiz ile mezunlarımızı bir araya getirerek, öğrencilerimize mühendislik ve iş hayatı konusunda yol göstermek ve dünya’nın İTÜ’sü olmak hedefinde ilerleyen Üniversitemize her türlü maddi  manevi destek sağlamak amaçları ile kurulan derneğimiz  çalışma ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

İki yılda bir yapılan genel kurul toplantıları, aylık yapılan YK toplantıları, geleneksel hale getirilen yılbaşı resepsiyonu, bahar pikniği, mezunlar konseri, Kampus ziyaretleri  İTÜ MEDEK’in düzenli gerçekleştirdiği  faaliyetleri arasındadır. Yine İTÜ KKTC Rektörlüğü ile işbirliği içerisinde, üniversite faaliyetlerine her türlü maddi ve manevi destek sağlayan derneğimiz, üniversite bünyesinde yapılan Oryantasyon Günü, İTÜ Günü Uçurtma Şenliği vb. bir çok etkinliğe sponsor olarak  destek sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. Yine dernek  üyelerimiz aracılığı ile  toplanan aidat ve bağışlar aracılığı ile genç İTÜlülere burs sağlamakta, staj, mentorluk, iş­­-kariyer desteği gibi faaliyetlerle genç nesil İTÜlüler ile mezunlarımız arasında sinerji yaratmayı hedeflemektedir.  Üyelerimiz ise mezun kart ve mezun  kredi kartı  avantajları ile  kampus içi hizmetlerin (kafeterya, kütüphane, spor tesisleri) yanı sıra , çeşitli indirim olanakları ve hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

tarihce_foto_1