Öğrenci Kulübü

  “İTÜ Mezunları Derneği  KIBRIS Öğrenci Kulübü” 2016 yılında kurulmuştur.

İTÜ Mezunları ile İTÜ’lü öğrenciler arasında bir sinerji oluşturmayı hedefleyip, tüm Türkiye ve Dünya da sayısız başarılara imza atmış İTÜ’lüleri bir araya getirmek, bir İTÜ kültürü oluşturmak ve kültürümüzün ebediyen devam ettirilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda ülkemizdeki genç çalışan potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha yetkin hale getirilmesi hedeflenir.

İTÜ´de öğrencilerin kendilerini iş hayatına hazırlayabilmek için gerek akademik düzeyde gerekse sosyal hayatlarında gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuş olan  kulübümüz, bu ülkenin iş hayatında en önemli isimlerini yetiştirmiş olan İTÜ´de bu alanda bulunan boşluğu doldurmayı planlamakta ve bu alandaki mevcut sorunlara çözümler getirmeyi hedeflemektedir.