İTÜ-MEDEK 3. Genel Kurulu 27 Ocak Cumartesi günü, KTMMOB toplantı salonunda yapıldı.

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI
January 4, 2018
Yönetim Kurulu Başkanımız Hilmi Kansu’nun Yeni Dönem Mesajı
February 13, 2018

İTÜ-MEDEK 3. Genel Kurulu 27.01.2018 Cumartesi günü, KTMMOB toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Erdal YÜCELT’in yaptığı kurulda Seçil ÇABUK ÖZER ve Mehmet BAŞEL sekreter olarak görev yaptılar. Genel Kurul, İTÜ MEDEK Başkanı Mehmet ZORBA’nın açılış konuşması ile başladı. ZORBA konuşmasında üyeleri kaynaştırması bakımından faaliyetlerin önemini vurguladı.

Ardından söz alan İTÜ MEDEK Genel Sekreteri Dursun KOÇ, İTÜ’nün 250 yıllık geçmişine vurgu yaparak İTÜ-KKTC’nin adadaki diğer üniversitelere örnek teşkil ettiğini vurguladı. 3. Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Dursun KOÇ’un ardından tekrar söz alan Mehmet ZORBA, 2017 faaliyet raporunu sundu, yıl boyunca gerçekleşen sosyal, kültürel etkinliklerden bahsetti. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Ardından dernek saymanı Gökhan NAİM, 2017 Mali raporunu divan başkanına sundu. Yıl içerisinde yapılan harcamalara ait döküm ve rakamların detaylı şekilde yer aldığı rapor oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak Yönetim Kurulunun dernek tüzüğünde yapılmasını istediği 3 değişiklik önerisi Divan başkanına sunuldu. Değişiklikler oy birliği ile kabul edildi.

Tüzük değişiklik önerilerinin kabulünün ardından yeni dönemde görevi devralacak Yönetim Kurulu ve organları üyelerinin seçimine geçildi. Buna göre yeni dönem Yönetim Kurulu’nda görev alacak isimler;

 • Gökhan NAİM (Asil Üye)
 • Hilmi KANSU (Asil Üye)
 • Mehmet ZORBA (Asil Üye)
 • Tahir ÇAĞANSEL (Asil Üye)
 • Mustafa GAZİ (Asil Üye)
 • Mehmet BAŞEL (Asil Üye)
 • Halet YILDIRIM (Asil Üye)
 • Hülya ALTAN (Asil Üye)
 • Seçil ÇABUK ÖZER (Yedek Üye)
 • Bülent ÇIRAKLI (Yedek Üye)
 • Kemal ÖZKAN (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu;

 • Canan İNANLI
 • Ali YÖNEL
 • Mesut ENER
 • Coşkun KORHAN

Disiplin Kurulu;

 • Azmi ÖGE
 • Bektaş Hasan GÖZE
 • Serhan GAZİOĞLU

Onur Kurulu;

 • Osman SANER
 • Erdal YÜCELT
 • Hakkı ATUN

olarak belirlendi.

Dilek ve temenniler bölümünde yeniden söz alan Mehmet ZORBA,  genel kurulun demokratik, şeffaf ve eşitlikçi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayarak tüm üyelere teşekkürlerini sundu ve yeni dönem için iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Divan Başkanı Erdal YÜCELT de yeni dönemin sosyal etkinlikler ile dolu geçmesini diledi.

Genel Kurulun ardından, alt kat salonunda kendileri için hazırlanan Brunch etkinliğine katılan üyelerimiz sohbet ederek hoş vakit geçirme imkânı buldular.